Portrait : Raphaël, alumne francès de 3r de batxillerat a Barcelona